Instalacja

Proszę zwrócić uwagę na poniższe zalecenia!

Nie zastosowanie się grozi utratą gwarancji!

Należy przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu wciągarki

NIE WOLNO przenosić wciągarki trzymając ją za przewody

UWAGA - wciągarka została / nie została zaprogramowana

Konieczność montażu poziomego i na odpowiedniej wysokości

NIE PODŁĄCZAĆ żadnego zewnętrznego zasilania do sygnałowych przewodów sterowania!

NIE URUCHAMIAĆ wciągarki bez obciążenia - spowoduje to jej uszkodzenie!

NIE PRZEKRĘCAĆ dolnej części wciągarki podczas mocowania oświetlenia. Może to spowodować zwarcie albo uszkodzenie!

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę skontaktować się z dystrybutorem REEL TECH!

Instalacja

Należy zamocować wciągarkę za pomocą haka lub szekli

Wykorzystując dostarczoną z wciągarką szeklę, należy zabezpieczyć uchwyt oświetleniowy wciągarki i podłączyć zasilanie elektryczne

Wciągarkę należy podłączać przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym

Pilot RCU: Należy nacisnąć przycisk \"Power ON\". Następie należy wprowadzić numer wciągarki (Np. 1) i wcisnąć przycisk \"DOWN\" w celu jej opuszczenia

Ważne: Wciągarka musi być zamocowana za pomocą odpowiednich uchwytów (Nie dostarczonych w zestawie) do odpowiedniej powierzchni zdolnej utrzymać ciężar wciągarki i oświetlenia dołączonego do niej. W razie wątpliwości należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Wir verwenden Cookies für Benutzerfreundlichkeit, Statistik und Einstellungen.
Wenn Sie hier bleiben, nehmen wir an, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
Weitere Informationen: Polityka prywatności
OK
Wstecz